O nás

Náš tým zkušených lékařů a sestřiček Vám v příjemném prostředí poskytne odbornou a laskavou péči s využitím moderních diagnostických a léčebných metod. Nabízíme širokou škálu služeb, od preventivních prohlídek, péči o plodnost, prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad až po gynekologickou chirurgii, problémy menopauzy včetně screeningu a léčby osteoporózy a močové inkontinence.

MUDr. Richard Postupa

V oboru gynekologie a porodnictví se pohybuji již více než 30 let. Za tu dobu jsem nasbíral bohaté zkušenosti a stal se uznávaným odborníkem ve svém oboru.

Vždy jsem se snažil o to, abych pacientkám poskytoval kvalitní a komplexní péči. Věřím, že každá žena si zaslouží individuální přístup a komfortní prostředí. Proto se neustále vzdělávám a nabízím nejmodernější diagnostické a léčebné metody.

V mém profesním životě jsem zastával různé funkce. Vedl jsem specializovanou ambulanci pro prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad, oddělení pro patologická těhotenství ve Fakultní nemocnici v Ostravě a působil jsem 6 let jako primář gynekologicko-porodnického oddělení Komplexního onkologického centra Johana G. Mendela v Novém Jičíně. 

Kromě své klinické praxe se věnuji i pedagogické činnosti. Mám licenci lektora lékařské praxe a rád předávám své znalosti a zkušenosti mladším kolegům.

Jsem držitelem certifikátu pro konziliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství.  Díky tomu mohu pacientkám nabídnout komplexní prenatální péči a včas diagnostikovat případné komplikace. Jsem také držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání, který vydává ČLK / Česká lékařská komora /.

Věřím, že mé zkušenosti, moderní přístup a individuální péče zaručí pacientkám spokojenost a maximální komfort.  

MUDr. Alena Postupová

V oboru gynekologie a porodnictví působím již od roku 1995. Absolvovala jsem Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně jsem 13 let pracovala na gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Ostravě.

Během své praxe jsem se zaměřila na prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad u plodu. Tato oblast mě velice zajímá a neustále se v ní zdokonaluji. Věřím, že včasná diagnóza a správná péče jsou klíčové pro zdraví matky i dítěte.

Kromě klinické praxe se věnuji i vědecké a přednáškové činnosti. Absolvovala jsem řadu kurzů, celostátních i mezinárodních konferencí, a aktivně se zajímám o nejnovější poznatky v oboru gynekologie a porodnictví.

Získala jsem licenci České lékařské komory pro výkon soukromé praxe a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 jsem také držitelkou certifikátu pro konziliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství.

Moje pacientky si u mě cení individuálního přístupu, laskavého jednání a profesionální péče. Vždy se snažím, aby se u mě cítily komfortně a abych jim zodpověděla všechny jejich otázky.

MUDr. Michaela Juráková


Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1998 - 2008): Absolvovala jsem studium na prestižní 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava (2008 - 2015): Po úspěšném ukončení studia jsem nastoupila na Gynekologicko-porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Ostrava, kde jsem v letech 2008 až 2015 získávala praktické zkušenosti.

Specializace v oboru gynekologie a porodnictví (2013): V roce 2013 jsem úspěšně složila zkoušku a získala specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví.

Ambulantní praxe (od roku 2016): Od roku 2016 se věnuji pacientkám v rámci své vlastní ambulantní praxe.

Naše zdravotní sestry

Lenka Musiolová


Marie Laburdová

Zavolejte nám

MUDr. Richard Postupa

Tel.: 778444372 nebo 553880111

E-mail: objednejtese@seznam.cz

marieherudkova@centrum.cz

richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Alena Postupavá

Tel.: 770172655 nebo 553880113

E-mail: musiolova.lenka@seznam.cz

alena.postupova@seznam.cz


(Dolní Benešov Tel.: 553651119)


Obrázky poskytl Pexels

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!